Podešavanje aktualizacije

Aktualizacije baze podataka virusnih potpisa i programskih komponenti imaju važnu ulogu u pružanju potpune zaštite od zlonamjernog koda. Obratite posebnu pozornost na njihovu konfiguraciju i rad. Da biste vidjeli postavke aktualizacije u desnom dijelu prozora, na glavnom izborniku odaberite Aktualizacija. Da biste odmah provjerili raspoloživost novije aktualizacije baze podataka, kliknite Aktualizacija baze podataka virusnih potpisa. Mogućnost Podešavanje korisničkog imena i lozinke… vodi do dijaloškog prozora za postavljanje korisničkog imena i lozinke koje ste dobili od tvrtke ESET.

Ako su korisničko ime i lozinka uneseni tijekom instalacije programa ESET NOD32 Antivirus (preporučeno), u tom koraku nećete dobiti upit o njima.

Nod32 ea update main Podešavanje aktualizacije

Prozor Napredno podešavanje (kojemu se pristupa pritiskom na tipku F5) sadrži druge detaljne mogućnosti aktualizacije. Stavku Aktualizacijski server trebalo bi postaviti na Odaberi automatski. U tom ćete odjeljku pronaći gumb Podešavanje…, koji vam omogućuje konfiguriranje naprednih mogućnosti aktualizacije, uključujući način aktualizacije, pristup proxy serveru, pristup aktualizacijama na lokalnom serveru i stvaranje kopija (u izdanju ESET NOD32 Antivirus Business Edition).

Nod32 ea config update source Podešavanje aktualizacije

 

Podešavanje aktualizacije