Távadminisztráció

Az ESET távadminisztráció az ESET-szoftverek nagyobb hálózatokon való kezelésére szolgáló program. A távadminisztráció használatával ugyanúgy vezérelheti a szoftvert, mintha közvetlenül a saját gépéről tenné azt. Telepíthet, konfigurálhat és megtekinthet naplókat, frissítési és ellenőrzési feladatokat ütemezhet stb. Az ESET távadminisztráció (ERAS) és az ESET biztonsági szoftverek közötti kommunikációhoz mindkét végponton megfelelő konfigurációra van szükség.

Nod32 ea config ra Távadminisztráció

Csatlakozás a távadminisztrációs szerverhez

Jelölje be a jelölőnégyzetet az ESET biztonsági szoftver csatlakoztatásához a távadminisztrációs szerverhez.

Adatok küldésének és fogadásának gyakorisága (perc)

Itt adhatja meg, hogy az ESET biztonsági szoftver milyen gyakran csatlakozzon a távadminisztrációs szerverhez az adatok elküldése céljából.

Elsődleges szerver, Másodlagos szerver
Általában az elsődleges szervert kell beállítani. Ha több távadminisztrációs szervert futtat a hálózaton, felvehet egy további, másodlagos távadminisztrációsszerver-kapcsolatot. Ez tartalék megoldásként fog szolgálni. Ha az elsődleges szervert nem lehet elérni, az ESET biztonsági megoldása automatikusan a másodlagos távadminisztrációs szerverhez fog kapcsolódni. Ezzel párhuzamosan megkísérli újból létrehozni az elsődleges szerverrel a kapcsolatot. Miután a kapcsolat ismét aktív lesz, az ESET biztonsági megoldása visszavált az elsődleges szerverre. Két távadminisztrációsszerver-profilt a mobil ügyfelekhez érdemes konfigurálni, akik hordozható számítógéppel létesítenek kapcsolatot a helyi hálózatról és a hálózaton kívülről.

Szerver címe

Adja meg a távadminisztrációs szervert futtató kiszolgáló DNS-nevét vagy IP-címét.

Port

Ez a mező egy előre definiált értéket tartalmaz. Lehetőség szerint ne módosítsa a távadminisztrációs szerverhez való kapcsolódáshoz használt alapértelmezett portot.

A távadminisztrációs szerver hitelesítést igényel

Szükség esetén lehetővé teszi jelszó megadását a távadminisztrációs szerverhez való kapcsolódáshoz.

 

Csak biztonságos kommunikációval kapcsolódjon a szerverhez

Jelölje be ezt a jelölőnégyzetet, ha le szeretné tiltani a távadminisztrációs szerverekhez való kapcsolódást abban az esetben, ha a jogosulatlan hozzáférés engedélyezve van (lásd: távadminisztrációs konzol > kiszolgáló beállításai > Security (Biztonság) > Enable unauthenticated access for Clients (Jogosulatlan hozzáférés engedélyezése az ügyfeleknek)).

Távadminisztráció