Computerscan

Als u vermoedt dat de computer is geïnfecteerd (deze gedraagt zich abnormaal), voert u een computerscan op aanvraag uit om uw computer te onderzoeken op infiltraties. Vanuit beveiligingsoogpunt is het van essentieel belang dat computerscans niet alleen worden uitgevoerd als infecties worden vermoed, maar regelmatig als onderdeel van routinematige beveiligingsmaatregelen. Regelmatig scannen biedt detectie van infiltraties die niet zijn gedetecteerd door de real-timescanner op het moment van opslag op de schijf. Dit kan gebeuren als de real-timescanner was uitgeschakeld op het moment van infectie of de virussignaturendatabase verouderd was.

Wij adviseren u minimaal een- of tweemaal per maand een scan op aanvraag uit te voeren. Scannen kan worden geconfigureerd als een geplande taak in Extra > Taakplanner.

Nod32 ea scanner main Computerscan

 

Computerscan