Scandoelen

Gebruik de instellingen in de sectie Scandoelen selecteren om objecten voor infiltratiecontroles te definiëren (geheugen, schijven, sectoren, bestanden en mappen).

De vervolgkeuzelijst Scandoelen bevat de volgende, vooraf gedefinieerde scandoelen:

Op profielinstellingen – Hiermee worden de doelen in het opgegeven profiel gebruikt.
Verwisselbare media – Alle verwisselbare media.
Lokale stations – Alle lokale stations.
Netwerkstations – Alle gekoppelde netwerkstations.
Geen selectie – Hiermee wordt de selectie van doelen geannuleerd.

Schakel de selectievakjes in van de objecten die u wilt scannen.

Als u snel een geselecteerd doel wilt kiezen of een doel direct wilt toevoegen, typt u het doel in het lege veld onder de lijst met mappen. Dit is alleen mogelijk als er geen objecten zijn geselecteerd in de lijst met mappen.

 

Scandoelen