Smart Scan

Smart Scan is een gebruikersvriendelijke methode die de gebruiker in staat stelt snel een computerscan te starten en geïnfecteerde bestanden op te schonen zonder dat er gebruikersinterventie is vereist. Het belangrijkste voordeel is de eenvoudige werking zonder gedetailleerde scanconfiguratie. Smart Scan controleert alle bestanden op lokale stations (met uitzondering van e-mail en archiefbestanden) en schoont automatisch gedetecteerde infiltraties op of verwijdert deze. Het opschoonniveau wordt automatisch ingesteld op de standaardwaarde. Zie Opschonen voor nadere informatie over typen opschoonbewerkingen.

Het Smart Scan-profiel is ontworpen voor gebruikers die snel en eenvoudig hun computers willen scannen. Het biedt een effectieve oplossing voor scannen en opschonen zonder dat een uitgebreid configuratieproces is vereist.

Smart Scan