Infiltraties verwijderen

Als een geïnfecteerd e-mailbericht wordt ontvangen, wordt een waarschuwingsvenster weergegeven. In dit waarschuwingsvenster worden de naam van de afzender, de e-mail en de naam van de infiltratie weergegeven. In het onderste deel van het venster bevinden zich opties voor het gedetecteerde object. In vrijwel alle gevallen adviseren wij u Opschonen of Verwijderen te selecteren. In speciale situaties, als u het geïnfecteerde bestand wilt ontvangen, selecteert u Verlaten. Als het maximale opschoningsniveau is ingeschakeld, wordt een informatievenster zonder beschikbare opties voor geïnfecteerde objecten weergegeven.

 

Infiltraties verwijderen