Compatibiliteit

Bij bepaalde e-mailprogramma’s kunt u problemen krijgen bij het ontvangen van berichten (zo kunnen bijvoorbeeld bij het ontvangen van berichten via een trage internetverbinding time-outs optreden vanwege controles). In dat geval probeert u de manier te wijzigen waarop de controle plaatsvindt. Het verlagen van het controleniveau kan van invloed zijn op het opschoonproces.

Als Maximale efficiëntie is ingeschakeld, worden infiltraties uit geïnfecteerde bestanden verwijderd (als de opties Verwijderen of Opschonen zijn geactiveerd of als het maximale of gemiddelde opschoonniveau is ingeschakeld) en wordt informatie over de infiltratie ingevoegd vóór het oorspronkelijke onderwerp van het e-mailbericht.

Gemiddelde compatibiliteit wijzigt de manier waarop berichten worden ontvangen. Berichten worden geleidelijk aan verzonden naar de e-mailclient — nadat het laatste deel van het bericht is overgedragen, wordt het bericht gescand op infiltraties. Het risico van infectie neemt echter toe bij dit controleniveau. Het opschoonniveau en de afhandeling van meldingen (waarschuwingsberichten die worden toegevoegd aan de onderwerpregel en aan de hoofdtekst van e-mailberichten) is identiek aan de instelling voor maximale efficiëntie.

Met het niveau Maximale compatibiliteit wordt de gebruiker via een waarschuwingsvenster op de hoogte gebracht van de ontvangst van een geïnfecteerd bericht. Er wordt geen informatie over geïnfecteerde bestanden toegevoegd aan de onderwerpregel of aan de hoofdtekst van afgeleverde e-mailberichten en infiltraties worden niet automatisch verwijderd. Het verwijderen van infiltraties moet worden uitgevoerd door de gebruiker vanaf de e-mailclient.

Nod32 ea config epfw scan pop3 comp Compatibiliteit

 

Compatibiliteit