Er is een infiltratie gedetecteerd

Infiltraties kunnen het systeem bereiken vanaf verschillende toegangspunten: webpagina’s, gedeelde mappen, via e-mail of via verwisselbare computermedia (USB, externe schijven, cd’s, dvd’s, diskettes, enz.).

Als de computer tekenen van infectie door malware vertoont, bijvoorbeeld trager is, vaak vastloopt, enz., adviseren wij u het volgende te doen:

  • Open ESET NOD32 Antivirus > Computerscan.
  • Klik op de knop Smart Scan (zie Smart Scan voor meer informatie).
  • Nadat de scan is voltooid, controleert u in het logbestand het aantal gescande, geïnfecteerde en opgeschoonde bestanden.

Als u alleen een bepaald gedeelte van uw schijf wilt scannen, kiest u Aangepaste scan en selecteert u doelen die u wilt scannen op virussen.

Als algemeen voorbeeld van hoe infiltraties worden afgehandeld in ESET NOD32 Antivirus, gaan we ervan uit dat een infiltratie is gedetecteerd door de real-time bestandssysteembewaking, die gebruikmaakt van het standaardopschoonniveau. Deze zal proberen om het bestand op te schonen of te verwijderen. Als er geen vooraf gedefinieerde actie is die de module voor real-timebeveiliging kan uitvoeren, wordt u via een waarschuwingsvenster gevraagd om een optie te selecteren. Gewoonlijk zijn de opties Opschonen, Verwijderen en Verlaten beschikbaar. Het wordt niet aanbevolen Verlaten te selecteren aangezien de geïnfecteerde bestanden dan ongemoeid zouden worden gelaten. De enige uitzondering is wanneer u er zeker van bent dat het bestand onschadelijk is en per vergissing is gedetecteerd.

Opschonen en verwijderen
Pas opschonen toe als een schoon bestand is aangevallen door een virus dat schadelijke code aan het opgeschoonde bestand heeft toegevoegd. Als dit het geval is, probeert u eerst het geïnfecteerde bestand op te schonen zodat het in de oorspronkelijke staat kan worden hersteld. Als het bestand uitsluitend uit schadelijke code bestaat, wordt het verwijderd.

Nod32 ea antivirus behavior and user interaction 01 Er is een infiltratie gedetecteerd

Als een geïnfecteerd bestand is “vergrendeld” of wordt gebruikt door een systeemproces, wordt het gewoonlijk pas verwijderd nadat het is vrijgegeven (gewoonlijk na een herstart van het systeem).

Bestanden in archieven verwijderen
In de standaardmodus wordt het volledige archief alleen verwijderd als dit uitsluitend geïnfecteerde en geen schone bestanden bevat. In de standaardmodus worden archieven niet verwijderd als zij ook onschadelijke, schone bestanden bevatten. Wees echter voorzichtig bij het gebruik van een scan in de modus Volledig opschonen: hierbij wordt het archief verwijderd als het minimaal één geïnfecteerd bestand bevat, ongeacht de status van andere bestanden in het archief.

Er is een infiltratie gedetecteerd