Parameters voor ThreatSense-engine instellen

ThreatSense is de naam van de technologie die een aantal complexe methoden voor bedreigingsdetectie omvat. Deze technologie is proactief. Dit betekent dat tevens beveiliging wordt geboden tijdens de eerste uren van de verspreiding van een nieuwe bedreiging. Er wordt gebruikgemaakt van een combinatie van verschillende methoden (code-analyse, code-emulatie, generieke signaturen, virussignaturen) die samenwerken om de systeembeveiliging sterk te verbeteren. De scanengine is in staat verschillende gegevensstromen tegelijk te besturen voor een maximale efficiëntie en een zo hoog mogelijk detectiepercentage. ThreatSense-technologie zorgt tevens voor de verwijdering van rootkits.

De instellingsopties voor de ThreatSense-technologie stellen de gebruiker in staat verschillende scanparameters op te geven:

  • bestandstypen en extensies die moeten worden gescand
  • de combinatie van verschillende detectiemethoden
  • opschoonniveaus, enz.

U kunt het instellingsvenster openen door op de knop Instellingen… te klikken in het instellingsvenster van een willekeurige module die gebruikmaakt van ThreatSense-technologie (zie verderop). Verschillende beveiligingsscenario’s vereisen mogelijk verschillende configuraties. ThreatSense is individueel configureerbaar voor de volgende beveiligingsmodules:

  • Real-time beveiliging van bestandssysteem
  • Controle opstartbestanden van systeem
  • Beveiliging van e-mailclient
  • Beveiliging van webtoegang
  • Computerscan

De ThreatSense-parameters zijn in hoge mate geoptimaliseerd voor elke module en wijziging hiervan kan een aanzienlijke invloed hebben op de werking van het systeem. Als bijvoorbeeld parameters voor het altijd scannen van programma’s voor runtime-compressie worden gewijzigd of als geavanceerde heuristiek wordt ingeschakeld in de module voor real-time beveiliging van het bestandssysteem, zou dit kunnen resulteren in een vertraging van het systeem (normaliter worden alleen nieuw gemaakte bestanden gescand via deze methoden). Daarom adviseren wij de standaard ThreatSense-parameters ongewijzigd te laten voor alle modules met uitzondering van Computerscan.

 

Parameters voor ThreatSense-engine instellen