Extensies

Een extensie maakt deel uit van de bestandsnaam en wordt afgebakend door een punt. De extensie definieert het type en de inhoud van het bestand. In dit gedeelte van de instellingen voor ThreatSense-parameters kunt u de typen bestanden definiëren die u wilt scannen.

Standaard worden alle bestanden gescand, ongeacht hun extensie. Elke extensie kan worden toegevoegd aan de lijst met bestanden die zijn uitgesloten van scannen. Als het selectievakje Alle bestanden scannen is uitgeschakeld, wijzigt de titel van de lijst in lijst met gescande bestanden. Hierin wordt de vooraf gedefinieerde instelling van de meestgebruikte bestandstypen weergegeven. Met de knoppen Toevoegen en Verwijderen kunt u het scannen van gewenste extensies inschakelen of verbieden.

U kunt het scannen van bestande zonder extensie activeren door de optie Bestanden zonder extensie scannen in te schakelen.

Het uitsluiten van bestanden van scannen is nuttig als het scannen van bepaalde bestandstypen een onjuiste werking veroorzaakt van het programma dat de extensies gebruikt. Zo kan het raadzaam zijn de extensies EDB, EML en TMP uit te sluiten als gebruik wordt gemaakt van de MS Exchange-server.

 

Extensies