Limiet

U kunt de volgende limieten instellen voor de grootte van objecten en archieven die moeten worden gecontroleerd op de aanwezigheid van bedreigingen:

Maximale objectgrootte (in bytes)
Geef hier de maximale grootte aan van objecten die moeten worden gecontroleerd. De antivirusmodule scant dan alleen objecten die kleiner zijn dan de opgegeven grootte. Het is in de meeste gevallen niet nodig de standaardwaarde te wijzigen. De waarde mag alleen worden gewijzigd door gevorderde gebruikers die een specifieke reden hebben om grotere objecten niet te scannen.

Maximale scantijd voor object (sec.)
De maximale tijd voor het scannen van een object. Als hier een waarde is ingevoerd, wordt het scannen van een object beëindigd wanneer die tijd verstreken is, ongeacht of de scan is voltooid.

Nestingsniveau voor archieven
Het maximum aantal niveaus waarop archieven moeten worden gescand. Het is in de meeste gevallen niet nodig de standaardwaarde van 10 te wijzigen. Als het scannen van een archief om deze reden voortijdig wordt afgebroken, blijft het archief ongecontroleerd.

Maximale grootte van bestanden in archief (bytes)
Gebruik deze optie om de maximale bestandsgrootte op te geven voor bestanden in archieven (als deze worden uitgepakt) die moeten worden gescand. Als het scannen van een archief om deze reden voortijdig wordt afgebroken, blijft het archief ongecontroleerd.

 

Limiet