Opschonen

De opschooninstellngen bepalen het gedrag van de scanner tijdens het opschonen van geïnfecteerde bestanden. Er zijn 3 opschoonniveaus:

Waarschuwing

In de standaardmodus wordt het hele archiefbestand alleen verwijderd als het alleen geïnfecteerde bestanden bevat. Als er ook legitieme bestanden zijn, wordt het archiefbestand niet verwijderd. Als een geïnfecteerd archiefbestand wordt gedetecteerd in de modus voor volledig opschonen, wordt het hele bestand verwijderd, zelfs als er schone bestanden aanwezig zijn.

Niet opschonen
Geïnfecteerde bestanden worden niet automatisch opgeschoond. Er wordt een waarschuwingsvenster weergegeven en de gebruiker kan een actie kiezen.

Standaardniveau
Er wordt automatisch geprobeerd een geïnfecteerd bestand op te schonen of te verwijderen. Als het niet mogelijk is de juiste actie automatisch te selecteren, wordt een selectie van vervolgacties aangeboden. De beschikbare vervolgacties worden tevens weergegeven als een vooraf gedefinieerde actie niet kon worden voltooid.

Volledig opschonen
Alle geïnfecteerde bestanden (inclusief archieven) worden opgeschoond of verwijderd. De enige uitzonderingen zijn systeembestanden. Als deze niet kunnen worden opgeschoond, wordt een waarschuwingsvenster geopend waarin de gebruiker een actie kan selecteren.

 

 

 

 

 

Opschonen