Overige

Gebruik deze sectie om andere parameters voor de scan-engine ThreatSense te configureren.

Alle objecten in logbestand opnemen
De werking van deze optie verschilt naargelang het type scan dat wordt uitgevoerd (real-time scan of scan op aanvraag). Als u logboekregistratie inschakelt voor een scan op aanvraag, worden alle gescande objecten in het logbestand vermeld, dus ook schone bestanden. Als er door de functie Real-time beveiliging van bestandssysteem een infiltratie wordt ontdekt binnen een archief, bevat het logbestand alle bestanden uit het archief, dus ook bestanden die niet zijn geïnfiltreerd.

De sectie Overige biedt daarnaast de volgende, aanvullende opties:

Alternatieve gegevensstromen (ADS) scannen
Alternatieve gegevensstromen (ADS) die worden gebruikt door het NTFS-bestandssysteem zijn bestands- en mapkoppelingen die onzichtbaar zijn voor normale scantechnieken. Veel infiltraties proberen detectie te vermijden door zichzelf te vermommen als alternatieve gegevensstromen.

Achtergrondscans uitvoeren met lage prioriteit
Elke scanprocedure neemt een bepaalde hoeveelheid systeembronnen in beslag. Als u werkt met programma’s waarbij de systeembronnen zwaar worden belast, kunt u achtergrondscans uitvoeren met lage prioriteit en zo bronnen besparen voor uw toepassingen.

Tijdstempel laatste toegang bewaren
Selecteer deze optie om de oorspronkelijke toegangstijd van gescande bestanden te handhaven in plaats van deze bij te werken (bijvoorbeeld voor gebruik met back-upsystemen).

Scanlogboek doorbladeren
Met deze optie kunt u het doorbladeren van het logboek in- of uitschakelen. Als u deze optie selecteert, wordt de informatie in het venster omhoog geschoven.

Melding over voltooiing van scan weergeven in afzonderlijk venster
Informatie over de scanresultaten wordt in een afzonderlijk venster weergegeven.

 

Overige