Antivirusgedrag en gebruikersinteractie

Het venster Bedreigingswaarschuwing wordt weergegeven als een bedreiging (schadelijke code) wordt gedetecteerd door een van de beveiligingsmodules van ESET NOD32 Antivirus. In ESET NOD32 Antivirus worden twee typen waarschuwingsvensters weergegeven.

1. Bedreigingswaarschuwingen die geen gebruikersinteractie vereisen

Deze waarschuwingen worden weergegeven als ESET NOD32 Antivirus een actie heeft uitgevoerd op een geïnfecteerd bestand. Het doel van deze waarschuwing is uitsluitend de gebruiker op de hoogte te stellen.

Nod32 ea antivirus behavior and user interaction Antivirusgedrag en gebruikersinteractie

Object

Naam van het bestand dat is gedetecteerd als infiltratie.

Opmerking

De terminologie varieert van antivirusproducent tot antivirusproducent. Breng een bezoek aan onze website voor meer gedetailleerde informatie over infiltraties.

Bedreiging

Naam van de infiltratie (volgens ESET-terminologie).

Informatie

De actie die is uitgevoerd door het programma nadat de infiltratie was gedetecteerd.

Sluiten

Klik op “x” om het waarschuwingsvenster te sluiten voordat dit automatisch wordt gesloten.

Instellingen weergeven

Klik op “v” om snel het weergeven van waarschuwingen uit te schakelen en hun weergavemodus te configureren.

 

2. Bedreigingswaarschuwingen die wel gebruikersinteractie vereisen

Afhankelijk van de instellingen die zijn gedefinieerd in de instellingen voor ThreatSense, moet mogelijk een actie worden ondernomen in ESET NOD32 Antivirus.

Nod32 ea antivirus behavior and user interaction 01 Antivirusgedrag en gebruikersinteractie

Object

Naam van het bestand dat is gedetecteerd als infiltratie.

Bedreiging

Naam van de infiltratie (volgens ESET-terminologie).

Opmerking

Informatie over het geïnfecteerde bestand.

Kopiëren naar quarantaine
Als u deze optie inschakelt, wordt een kopie van het geïnfecteerde bestand veilig opgeborgen in quarantine.

Opmerking

Bestanden worden opgeslagen in quarantaine, ongeacht de actie die u uitvoert.

Opsturen voor analyse

Schakel deze optie in om het bestand naar de laboratoria van ESET op te sturen voor analyse.

Uitsluiten van detectie

Schakel deze optie in om de infectie van het bestand uit te sluiten voor scannen en het bestand toe te voegen aan de lijst met uitsluitingen. Het is hierbij belangrijk te weten dat het bestand alleen wordt uitgesloten voor deze specifieke bedreiging, maar wel kan worden gemarkeerd als het bestand een andere infectie bevat. Als het bestand dus later wordt geïnfecteerd door andere malware, wordt het bestand gedetecteerd door de antivirusmodule. Dit type uitsluiting kan alleen worden gebruikt voor bepaalde typen infiltraties.

Opschonen

Deze actie is beschikbaar als een geïnfecteerd bestand wordt gedetecteerd dat kan worden opgeschoond. De optie wordt tevens weergegeven voor infiltraties die niet kunnen worden opgeschoond en die vermeldingen in het Windows-register hebben achtergelaten. Als u deze actie kiest voor een dergelijke infiltratie, wordt het geïnfecteerde bestand verwijderd, net als de schadelijke vermeldingen in het Windows-register.

Verwijderen

Met deze actie worden gedetecteerde bestanden verwijderd. Als het mogelijk is om een geïnfecteerd object op te schonen, wordt de actie “verwijderen” niet weergegeven.

Waarschuwing

Als u op deze knop klikt, loopt u het risico van computerinfectie! Gebruik deze knop alleen als u 100% zeker bent dat het bestand onschadelijk is. U kunt ook contact opnemen met onze klantenservice om meer informatie te verkrijgen over het verdachte bestand.

Verlaten

Hiermee wordt het waarschuwingsvenster gesloten zonder dat er verdere actie wordt ondernomen.

 

 

 

 

Instellingen weergeven

Klik op de “v” om aanvullende instellingen weer te geven.

 

 

 

Waarschuwing

Als u het weergeven van waarschuwingsvensters hebt uitgeschakeld en een infiltratie tegenkomt waarbij gebruikersinteractie is vereist, wordt helemaal geen actie ondernomen!

Waarschuwingsvenster weergeven

Hiermee wordt het weergeven van waarschuwingsvensters in- of uitgeschakeld.

 

 

 

 

 

Antivirusgedrag en gebruikersinteractie