Nieuw gemaakte en gewijzigde bestanden controleren

Aangezien de kans op infectie van nieuwe bestanden groter is dan bij bestaande bestanden, worden nieuwe bestanden gescand met extra parameters. Naast scanmethoden op basis van viruskenmerken, wordt er gebruikgemaakt van geavanceerde heuristiek, waardoor de detectiepercentages sterk verbeteren. Zelfuitpakkende bestanden-(SFX) en software voor runtime-compressie (intern gecomprimeerde uitvoerbare bestanden) worden ook gescand. Archieven worden standaard tot maximaal tien niveaus gescand. De grootte van de archieven wordt voorafgaand aan de scan niet gecontroleerd. Schakel de optie Standaardinstellingen voor archieven scannen uit om de scaninstellingen voor archieven te wijzigen.

 

Nieuw gemaakte en gewijzigde bestanden controleren