HTTP-filter

Gebruik dit tabblad om de opties voor het controleren van HTTP(S)-communicatie te configureren.

Nod32 ea config epfw scan http HTTP filter

HTTP-controle inschakelen

Als deze optie ingeschakeld is, wordt al het verkeer via HTTP gecontroleerd op schadelijke software.

Poorten gebruikt door HTTP-protocol

Een lijst met de HTTP-poorten die moeten worden gecontroleerd. Poort 80, 8080 en 3128 zijn standaard ingesteld.

 

ESET NOD32 Antivirus biedt ook ondersteuning voor controle van het HTTPS-protocol. Dit type communicatie maakt gebruikt van een gecodeerd kanaal om gegevens uit te wisselen tussen server en client. ESET NOD32 Antivirus controleert de communicatie via coderingsmethoden van SSL (Secure Socket Layer) en TLS (Transport Layer Security).

HTTPS-filtermodus

Geen HTTPS-protocolcontrole gebruiken
Gecodeerde communicatie wordt niet gecontroleerd.

HTTPS-protocolcontrole gebruiken voor geselecteerde poorten
Selecteer deze optie om HTTPS-controle alleen in te schakelen voor poorten die zijn gedefinieerd bij Poorten gebruikt door HTTP-protocol.

HTTPS-protocolcontrole gebruiken voor toep&assingen die zijn gemarkeerd als internetbrowsers en die geselecteerde poorten gebruiken
Het programma controleert alleen toepassingen die zijn opgegeven in de sectie Browsers en die poorten gebruiken die zijn gedefinieerd in Poorten gebruikt door HTTP-protocol.

Poorten die worden gebruikt door HTTPS-protocol
Een lijst met HTTPS-poorten die moeten worden gecontroleerd. Standaard is poort 443 ingesteld.

 

HTTP-filter