HTTP-adresbeheer

Nod32 ea config epfw scan http excludelist HTTP adresbeheer

 

HTTP-adresbeheer

Gebruik deze sectie om lijsten met adressen te definiëren die moeten worden geblokkeerd, toegestaan of uitgesloten van scannen. Deze drie lijsten zijn standaard beschikbaar in de vervolgkeuzelijst Lijsten.

Klik op Lijsten om aangepaste HTTP-lijsten te maken.

 

Alleen toegang toestaan tot HTTP-adressen in de lijst met toegestane adressen
Als deze optie is ingeschakeld, worden automatisch alle adressen geblokkeerd die niet in de lijst met toegestane adressen staan.

Lijst actief

Klik op deze knop om de huidige lijst toe te passen, zodat de adressen in de lijst worden toegestaan, geblokkeerd of uitgesloten van scannen, afhankelijk van het type lijst.

Melding weergeven bij toepassen van adres uit de lijst

Als deze optie is ingeschakeld en de gebruiker een website bezoekt die in een actieve lijst staat, wordt er een melding weergegeven.

 

Toevoegen…/Van bestand

Hiermee kunt u handmatig een adres toevoegen aan de lijst (Toevoegen) of vanuit een eenvoudig tekstbestand (Van bestand). Gebruik de optie Van bestand om in één keer verschillende e-mailadressen toe te voegen die zijn opgeslagen in een tekstbestand.

 

Bewerken…

Hiermee kunt u adressen handmatig wijzigen, bijvoorbeeld door een masker (“*” en “?”) toe te voegen.

 

Verwijderen/Alles verwijderen

Klik op Verwijderen om het geselecteerde adres uit de lijst te verwijderen. Als u alle adressen wilt verwijderen, klikt u op Alles verwijderen.

 

Exporteren…

Met deze optie kunt u adressen in de huidige lijst opslaan in een eenvoudig tekstbestand.

 

In alle lijsten kunnen de speciale symbolen * (sterretje) en ? (vraagteken) worden gebruikt. Het sterretje vervangt elke willekeurige tekenreeks, terwijl het vraagteken elk willekeurig symbool vervangt. Wees met name voorzichtig bij het opgeven van uitgesloten adressen omdat deze lijst alleen vertrouwde en veilige adressen zou moeten bevatten. Ga tevens zorgvuldig om met de symbolen * en ? en zorg ervoor dat deze correct worden gebruikt in deze lijst.

HTTP-adresbeheer