Computerscan – venster

Nod32 ea scan window Computerscan   venster

In dit venster wordt de scanvoortgang weergegeven. Hier ziet u de huidige scanstatus, bestanden met schadelijke code en/of niet-gescande bestanden.

Opmerking:

Bepaalde bestanden kunnen niet worden gescand, bijvoorbeeld bestanden die zijn beveiligd met een wachtwoord of die ten tijde van de scan door Windows worden gebruikt.

Scanvoortgang:
Op de voortgangsbalk ziet u het percentage reeds gescande objecten vergeleken met het percentage nog te scannen objecten. De waarde is afgeleid van het totaal aantal objecten waarop de scan wordt uitgevoerd.

Doel:
Naam van het object of de groep objecten waarop de scan wordt uitgevoerd.

Aantal bedreigingen:
Totaal aantal geïnfecteerde bestanden in een actieve scan.

Scanlogboek doorbladeren
Schakel dit selectievakje in om door logboeken te bladeren en zodoende het laatst geïnfecteerde item of de logboekvermelding op de laatste logboekregel weer te geven. Als er niet genoeg ruimte in het venster is, wordt de lijst omlaag geschoven, zodat oudere vermeldingen onzichtbaar worden.   

Onderbreken Hiermee wordt het scannen onderbroken. Als u wilt doorgaan met scannen, klikt u op de knop Hervatten.
Stoppen Hiermee beëindigt u het scannen.
Naar achtergrond Hiermee zorgt u dat het scanproces op de achtergrond wordt uitgevoerd. Alle informatie over scans die op de achtergrond worden uitgevoerd, is te vinden in de sectie Computerscan in Eset NOD32 Antivirus.

 

Computerscan – venster