Scan met succes voltooid

Nod32 ea scan finishwindow Scan met succes voltooid

Scanresultaten. Als de scan op de achtergrond is geplaatst, worden de scanresultaten in een apart venster weergegeven. Dit venster bevat de volgende informatie:

  • Duur van de scan
  • Totaal aantal gescande objecten
  • Aantal ge├»nfecteerde objecten dat is gevonden
  • Aantal opgeschoonde objecten

 

Scan met succes voltooid