Scaninstellingen

Nod32 ea config scanner scan Scaninstellingen

Alternatieve gegevensstromen (ADS) scannen

Alternatieve gegevensstromen (ADS) die worden gebruikt door het NTFS-bestandssysteem zijn bestands- en mapkoppelingen die onzichtbaar zijn voor normale scantechnieken. Veel infiltraties proberen detectie te vermijden door zichzelf te vermommen als alternatieve gegevensstromen.

Achtergrondscans uitvoeren met lage prioriteit

Elke scanprocedure neemt een bepaalde hoeveelheid systeembronnen in beslag. Als u werkt met programma’s waarbij de systeembronnen zwaar worden belast, kunt u achtergrondscans met lage prioriteit inschakelen en zo bronnen besparen voor uw toepassingen.

Alle objecten in logbestand opnemen

Als deze optie wordt geselecteerd, worden alle gescande bestanden, zelfs de niet-geïnfecteerde, in het logbestand vermeld.

Smart optimalisatie inschakelen

Smart optimalisatie is bedoeld om het controleren van uw systeem op schadelijke code te stroomlijnen. Als deze optie is ingeschakeld, wordt de scansnelheid verhoogd zonder dat dit gevolgen heeft voor de beveiliging van uw systeem.

 

Tijdstempel laatste toegang bewaren
Selecteer deze optie om de oorspronkelijke toegangstijd van gescande bestanden te handhaven in plaats van deze bij te werken (bijvoorbeeld voor gebruik met back-upsystemen).

Scanlogboek doorbladeren

Met deze optie kunt u het doorbladeren van het logboek in- of uitschakelen. Als deze opties is geselecteerd, schuift informatie omhoog binnen het weergavevenster.

Melding over voltooiing van scan weergeven in afzonderlijk venster

Hiermee wordt een zelfstandig venster geopend met informatie over de scanresultaten. Zie de sectie waarin voltooide scans worden beschreven voor meer informatie.

 

Scaninstellingen