Documentsbescherming

Nod32 ea config dmon Documentsbescherming

Documentsbescherming inschakelen
Hiermee kunt u de bescherming van documenten in- of uitschakelen. Deze bescherming houdt in dat documenten van Microsoft Office worden gescand voordat ze worden geopend, evenals bestanden die automatisch worden gedownload door Internet Explorer, zoals Microsoft ActiveX-elementen.

Deze functionaliteit wordt geactiveerd door toepassingen die gebruikmaken van de antivirus-API van Microsoft (zoals Microsoft Office 2000 en hoger of Microsoft Internet Explorer 5.0 en hoger).

 

Documentsbescherming