Limiet

Nod32 config limit Limiet

Gebruik de sectie Limiet om de maximale grootte op te geven van objecten die moeten worden gescand, evenals het maximale niveau voor het scannen van geneste archieven:

Maximale objectgrootte (bytes)
De maximale grootte van objecten die moeten worden gescand. De antivirusmodule scant dan alleen objecten die kleiner zijn dan de opgegeven grootte. Het is in de meeste gevallen niet nodig de standaardwaarde te wijzigen. De waarde mag alleen worden gewijzigd door gevorderde gebruikers die een specifieke reden hebben om grotere objecten niet te scannen.

Maximale scantijd voor object (sec.)
De maximale tijd voor het scannen van een object. Als hier een waarde is ingevoerd, wordt het scannen van een object beëindigd wanneer die tijd is verstreken, ongeacht of de scan is voltooid. Deze instelling heeft betrekking op het scannen van archieven.

Nestingsniveau voor archieven
Het maximum aantal niveaus waarop archieven moeten worden gescand. Het is in de meeste gevallen niet nodig de standaardwaarde van 10 te wijzigen. Als het scannen voortijdig wordt afgebroken omdat archieven dieper dan 10 niveaus zijn genest, worden archieven op lagere niveaus niet gecontroleerd.

Maximale grootte van bestanden in archief (bytes)
Gebruik deze optie om de maximale bestandsgrootte op te geven voor bestanden in archieven (als deze worden uitgepakt) die moeten worden gescand. Als het scannen van een archief om deze reden voortijdig wordt afgebroken, blijft het archief ongecontroleerd.

 

Limiet