Opschonen

Nod32 ea config clean Opschonen

Op dit tabblad kunt u het gedrag van de scanner voor het opschonen van geïnfecteerde bestanden configureren.

Niet opschonen

Geïnfecteerde bestanden worden niet automatisch opgeschoond. Er wordt een waarschuwingsvenster weergegeven en de gebruiker kan een actie kiezen.

Waarschuwing

Archieven met een of meer geïnfecteerde bestanden kunnen op twee manieren worden verwerkt. In de standaardmodus worden archieven waarin alle bestanden zijn geïnfecteerd, in hun geheel verwijderd. In de modus Volledig opschonen worden archieven met minstens één geïnfecteerd bestand verwijderd, ongeacht de status van de overige bestanden in het archief.

Standaardniveau

Er wordt automatisch geprobeerd een geïnfecteerd bestand op te schonen of te verwijderen. Als het niet mogelijk is de juiste actie automatisch te selecteren, wordt een selectie van vervolgacties aangeboden. Hetzelfde gebeurt als een vooraf gedefinieerde actie niet kan worden voltooid.

Volledig opschonen

Alle geïnfecteerde bestanden worden opgeschoond of verwijderd. Dit geld niet voor systeembestanden. Als deze niet kunnen worden opgeschoond, wordt een waarschuwingsvenster geopend waarin de gebruiker een actie kan selecteren.

 

 

 

 

 

 

 

 

Opschonen