De configuratie opslaan

Dit foutbericht geeft aan dat de instellingen als gevolg van een fout niet correct zijn opgeslagen. Meestal betekent dit dat de gebruiker die de programmaparameters heeft proberen te wijzigen over onvoldoende toegangsrechten beschikt of binnen het besturingssysteem over onvoldoende rechten beschikt om configuratiebestanden en het systeemregister aan te passen. Om de gewenste wijzigingen door te voeren, moet de systeembeheerder zich aanmelden.

 

De configuratie opslaan