Instellingen voor bureaubladmeldingen

Nod32 ea config desktop Instellingen voor bureaubladmeldingen

In dit dialoogvenster kunt u de weergavemodus van bureaubladmeldingen instellen.

Duur

Hier kunt u de weergavetijd voor de meldingen instellen.

Transparantie

Hier kunt u de transparantie voor meldingen aanpassen.

Voorbeeld

Klik hierop om een voorbeeldmelding op basis van de huidige instellingen weer te geven.

Instellingen voor bureaubladmeldingen