Standaardinstellingen 1

Nod32 ea default1 Standaardinstellingen 1

Hiermee worden de standaardmodule-instellingen (zoals gedefinieerd door ESET) hersteld. Dit dialoogvenster wordt weergegeven wanneer u in het instellingenscherm van een module op de knop Standaard klikt.

Standaardinstellingen 1