Logbestanden

In logbestanden (ook wel logboeken genoemd) wordt informatie over belangrijke gebeurtenissen opgeslagen. Zo zijn er logbestanden met betrekking tot gedetecteerde bedreigingen, logbestanden van de scanner op aanvraag en de lokale scanner, en logbestanden met systeemgegevens.

Nod32 ea page logs Logbestanden

Gedetecteerde bedreigingen

Logbestanden voor bedreigingen bevatten uitgebreide informatie over bedreigingen die door ESET NOD32 Antivirus-modules zijn gedetecteerd. Hierbij gaat het om informatie zoals het tijdstip van detectie, de naam van de bedreiging, de locatie, de actie die is uitgevoerd en de naam van de gebruiker die ten tijde van detectie was aangemeld. Als u een of meer regels uit het logbestand wilt kopiëren of verwijderen (of het hele logbestand wilt verwijderen), gebruikt u het contextmenu (dit wordt weergegeven wanneer u met de rechtermuisknop op het item klikt).

Gebeurtenissen

Het gebeurtenislogboek bevat informatie over gebeurtenissen en fouten die in het programma zijn opgetreden. Met behulp van de hier verschafte informatie kunt u problemen in het programma vaak oplossen.

Computerscan op aanvraag

Het scannerlogbestand bevat informatie over de resultaten van handmatige of geplande scans. Elke regel correspondeert met één computercontrole. De volgende informatie wordt weergegeven: scandatum en -tijd, totaal aantal gescande, geïnfecteerde en opgeschoonde bestanden en de huidige scanstatus.

In logbestanden van de scanner op aanvraag kunt u de gedetailleerde inhoud van een logboekvermelding in een apart venster weergeven door op de vermelding te dubbelklikken.
Met behulp van het contextmenu (dat wordt weergegeven wanneer u met de rechtermuisknop klikt) kunt u in alle typen logbestanden een of meer gemarkeerde vermeldingen kopiëren.

Logbestanden