Toepassing uitvoeren

Nod32 ea exec app Toepassing uitvoeren

Met dit tabblad kunt u de uitvoering van een externe toepassing plannen.

Bestand Naam van het uitvoerbare bestand.
Werkmap Werkmap van het uitvoerbare bestand.
Opdrachtregel Opdrachtregelparameters voor de toepassing (optioneel).

Toepassing uitvoeren