Logbestanden

In de sectie Logbestanden wordt gedefinieerd hoe de logbestanden worden beheerd. Oudere logbestanden worden automatisch verwijderd om ruimte op de vaste schijf te besparen.

Nod32 ea config logs Logbestanden

Records automatisch verwijderen

Vermeldingen in het logbestand die ouder zijn dan het opgegeven aantal dagen, worden automatisch verwijderd

Logbestanden automatisch optimaliseren

Als deze optie is ingeschakeld, worden de logbestanden automatisch gedefragmenteerd als het percentage hoger is dan de opgegeven waarde.

Nu optimaliseren

Klik hierop om het optimaliseren te starten.

Minimale detailniveau bij logboekregistratie

Hier geeft u het minimale detailniveau op waarmee gebeurtenissen worden geregistreerd.

  • Kritieke fouten – Kritieke systeemfouten worden vastgelegd (zoals het niet starten van de antivirusbeveiliging en fouten in de persoonlijke firewall).

  • Fouten – Alleen fouten bij het downloaden van bestanden en kritieke fouten worden vastgelegd.

  • Waarschuwingen – Kritieke fouten, fouten en waarschuwingsberichten worden vastgelegd.

  • Informatieve records – Alle informatieberichten (bijvoorbeeld met betrekking tot geslaagde updates) en alle bovenstaande records worden geregistreerd.

  • Diagnoserecords – Alle gegevens die nodig zijn voor het instellen van het programma, en alle bovenstaande records worden geregistreerd.

Standaardfilter

Klik op deze knop om het venster Logbestanden filteren te openen. Selecteer de records die u wilt vastleggen in logbestanden en klik op OK.

 

Logbestanden