Logbestanden filteren

Nod32 ea log filter Logbestanden filteren

In logbestanden (ook wel logboeken genoemd) wordt informatie over belangrijke systeemgebeurtenissen opgeslagen. U kunt logbestanden filteren om alleen records voor een bepaald type gebeurtenis weer te geven. Selecteer hiervoor de gewenste recordtypen en klik op OK.

Hieronder worden de meestgebruikte recordtypen beschreven:

Kritieke fouten – Kritieke systeemfouten worden vastgelegd (zoals het niet starten van de antivirusbeveiliging en fouten in de persoonlijke firewall).
Fouten – Fouten zoals downloadfouten en kritieke fouten.
Waarschuwingen – Waarschuwingsberichten en fouten.
Informatieve records – Informatieve berichten, met betrekking tot onder andere geslaagde updates, waarschuwingen en fouten.
Diagnoserecords – Gegevens die nodig zijn voor het instellen van het programma, evenals alle hierboven beschreven records.
Neutrale records – Algemene informatie (zoals “bestand is schoon”).
Waarschuwingen voor inbreuken op de beveiliging – Informatie over potentiële computeraanvallen.
Kritieke waarschuwingen voor inbreuken op de beveiliging – Informatie over wormaanvallen en andere computerbedreigingen (deze hebben het hoogste risico en worden rood weergegeven).
Opmerkingen – Opmerkingen over een melding (een opmerking over een detectie door middel van heuristiek kan bijvoorbeeld aangeven dat er een nieuwe variant van een infiltratie is gevonden).

 

Logbestanden filteren