Planner

Nod32 ea config scheduler Planner

Bepaalde systeemtaken worden standaard niet weergegeven. Er zijn bijvoorbeeld taken die automatisch de systeemlogbestanden onderhouden. U kunt de weergave van deze taken inschakelen in de sectie Planner en deze taken zo nodig opnieuw configureren. Een voorbeeld van een systeemtaak is het onderhoud van de systeemlogbestanden. De taak kan uiteindelijk volgens de behoeften van de gebruiker worden geconfigureerd.

Planner