Taak toevoegen – als taak niet is uitgevoerd

Als de taak niet op het vooraf ingestelde tijdstip kon worden verricht, kunt u opgeven wanneer de taak moet worden uitgevoerd:

  • Wachten tot het volgende geplande tijdstip

  • Taak zo spoedig mogelijk uitvoeren

  • Taak onmiddellijk uitvoeren als laatste uitvoering langer is geleden dan — uur

Nod32 ea scheduler notstart Taak toevoegen   als taak niet is uitgevoerd

Taak toevoegen – als taak niet is uitgevoerd