Taak toevoegen – bij gebeurtenis

De taak wordt geactiveerd door een van de volgende gebeurtenissen:

  • Telkens wanneer de computer wordt opgestart

  • De eerste keer dat de computer elke dag opstart

  • Inbelverbinding met het internet/VPN

  • Succesvolle update van de virussignaturendatabase

  • Succesvolle update van de programmaonderdelen

  • Gebruikersaanmelding

Bij het plannen van een taak die door een gebeurtenis wordt geactiveerd, kunt u het minimuminterval voor het herhalen van de taak opgeven. Als u zich bijvoorbeeld meermalen per dag bij de computer aanmeldt, kiest u 24 uur om de taak slechts eenmaal per dag uit te voeren, namelijk wanneer u zich aan het begin van de dag aanmeldt.

Nod32 ea scheduler event Taak toevoegen   bij gebeurtenis

Taak toevoegen – bij gebeurtenis