Taak toevoegen – herhaaldelijk

De taak wordt met het opgegeven tijdsinterval (in uren) uitgevoerd.

Nod32 ea scheduler repeat Taak toevoegen   herhaaldelijk

Taak toevoegen – herhaaldelijk