Taak toevoegen – taaktype

Typ de naam van de taak en selecteer een van de tijdopties:

Eenmaal – De taak wordt eenmaal uitgevoerd, op de vooraf ingestelde datum en tijd.
Herhaaldelijk – De taak wordt met het opgegeven interval (in uren) uitgevoerd.
Dagelijks – De taak wordt elke dag op het opgegeven tijdstip uitgevoerd.
Wekelijks – De taak wordt eenmaal of meermalen per week uitgevoerd op de geselecteerde dag(en) en tijd.
Bij gebeurtenis – De taak wordt uitgevoerd wanneer een opgegeven gebeurtenis plaatsvindt.

Een taak wordt niet gestart als de computer op dat moment werkt op batterijstroom. Dit geldt ook wanneer een computer gebruiktmaakt van een noodstroomvoorziening (UPS).

 

Nod32 ea scheduler type Taak toevoegen   taaktype

Taak toevoegen – taaktype