Verdachte bestanden

Nod32 ea charon sample Verdachte bestanden

In deze sectie kunt u de opties voor het versturen van verdachte bestanden aanpassen.

Verdachte bestanden

Hier kunt u opgeven of en welke verdachte bestanden voor analyse naar het lab van ESET moeten worden verstuurd.

Nooit versturen

Bestanden worden nooit verstuurd voor analyse.
Als in ESET NOD32 Antivirus echter is ingesteld dat een waarschuwingsvenster moet worden weergegeven als een bedreiging wordt gedetecteerd, kunt u het bestand toch versturen door de bijbehorende optie te selecteren.

Vragen alvorens op te sturen

De verdachte bestanden worden verzameld en voordat de bestanden worden verstuurd, wordt u gevraagd of u de bestanden daadwerkelijk wilt versturen.

Opsturen zonder te vragen

De verdachte bestanden worden automatisch verstuurd zonder dat u hierom eerst wordt gevraagd.

Wanneer te versturen

U kunt bepalen wanneer de pakketten met statistische informatie naar ESET worden verstuurd. Beschikbare opties:

Zo spoedig mogelijk

Als u deze optie selecteert, wordt de statistische informatie zo spoedig mogelijk verstuurd nadat een statistisch pakket is gemaakt (aanbevolen als er een permanente internetverbinding beschikbaar is).

Tijdens update

Als u deze optie selecteert, worden de statistische pakketten verzameld en geladen tijdens een update (aanbevolen voor gebruikers met een inbelverbinding).

Uitsluitingsfilter

De weergegeven bestanden worden nooit voor analyse naar het lab van ESET verstuurd, zelfs niet als de bestanden een verdachte code bevatten.
Het kan handig zijn bestanden uit te sluiten die mogelijk vertrouwelijke informatie bevatten, zoals documenten of spreadsheets. Veelgebruikte bestandstypen worden standaard uitgesloten.

Toevoegen – Hiermee wordt een dialoogvenster geopend waarin u een bestand aan de lijst met uitsluitingen kunt toevoegen.
Bewerken… – Hiermee wordt een dialoogvenster geopend waarin u de uitsluitingen kunt bewerken.
Verwijderen – Hiermee kunt u de geselecteerde extensies uit de lijst verwijderen.

E-mailadres contactpersoon (optioneel)

Het e-mailadres van de contactpersoon wordt samen met de verdachte bestanden naar ESET verzonden en kan worden gebruikt om contact met u op te nemen als meer informatie nodig is voor de analyse. U zult geen antwoord van ESET ontvangen, tenzij nadere informatie nodig is voor de analyse.

Verdachte bestanden