Versturen van verdachte bestanden

Bevestigingsvenster voor versturen van bestanden. Verdachte bestanden die qua inhoud of gedrag lijken op infiltraties worden naar ESET verstuurd voor analyse met behulp van ThreatSense.Net-technologie. Klik hier voor meer informatie over ThreatSense.Net.

Nod32 ea charon confirm Versturen van verdachte bestanden

Bestand in dit gedeelte wordt de lijst met bestanden weergegeven die gereed zijn om te worden opgestuurd. Schakel het vinkje naast elk bestand uit dat u wilt verwijderen uit de lijst. Deze bestanden worden niet langer verstuurd en weergegeven in de lijst.
Alle bestanden selecteren schakel dit selectievakje in om alle bestanden in de bovenstaande lijst te selecteren

Versturen – klik hierop om geselecteerde bestanden te versturen
Annuleren– hiermee wordt het dialoogvenster gesloten zonder dat een bestand wordt verstuurd

Dit venster niet weergeven en bestanden automatisch versturen – schakel deze optie in als u automatisch bestanden wilt versturen zonder gebruikersinteractie.

Versturen van verdachte bestanden