Waarschuwingen en meldingen

Nod32 ea config notice Waarschuwingen en meldingen

Gebeurtenismeldingen per e-mail verzenden

Schakel dit selectievakje in om e-mailmeldingen te activeren.

SMTP-server - De SMTP-server die voor het versturen van meldingen wordt gebruikt.
SMTP-server vereist verificatie – Als de SMTP-server verificatie vereist, moet u een geldige gebruikersnaam en een geldig wachtwoord in deze velden invullen, zodat toegang tot de SMTP-server kan worden verkregen.
Adres afzender – Dit veld bevat het adres van de afzender, dat wordt weergegeven in de kop van e-mailmeldingen.
Adres geadresseerde – Dit veld bevat het adres van de geadresseerde, dat wordt weergegeven in de kop van e-mailmeldingen.

Gebeurtenismeldingen naar LAN-computers verzenden via Messenger-service

Schakel dit selectievakje in om berichten via de Windows® Messaging-service naar LAN-computers te verzenden.

Meldingen naar volgende computers verzenden (gescheiden door komma) – Typ de namen van computers die via de Windows® Messaging-service meldingen zullen ontvangen.
Interval tussen verzending berichten (sec.) – Als u de frequentie waarmee meldingen via het LAN worden verstuurd, wilt wijzigen, voert u het gewenste tijdsinterval in seconden in.

Minimaal detailniveau voor meldingen

Hier geeft u het minimale detailniveau van te verzenden meldingen op.

Indeling bewerken…

De communicatie tussen het programma en een externe gebruiker of systeembeheerder verloopt via e-mails of LAN-berichten (door middel van de Windows® Messaging-service). De standaardindeling van de waarschuwingsberichten en meldingen is geschikt voor de meeste situaties. Het kan echter gebeuren dat u de berichtindeling wilt wijzigen. In dat geval klikt u op Instellingen…

Waarschuwingen en meldingen