Extern beheer

ESET Remote Administrator is een programma dat is bedoeld voor het beheren van ESET-producten in grote netwerken. Met extern beheer kunt u het programma beheren alsof u er direct mee werkt op uw computer. U kunt installeren, configureren, logbestanden weergeven, updatetaken en scantaken plannen, enzovoort. De communicatie tussen ESET Remote Administrator (ERAS) en beveiligingsproducten van ESET is alleen mogelijk als beide eindpunten correct zijn geconfigureerd.

Nod32 ea config ra Extern beheer

Verbinding maken met Remote Administrator server

Schakel dit selectievakje in om het beveiligingsproduct van ESET te koppelen aan ERAS.

Interval tussen verbindingen met server (min.)

Hiermee wordt aangegeven hoe vaak het beveiligingsproduct van ESET verbinding maakt met ERAS om de gegevens te verzenden.

Primaire server, Secundaire server
Meestal hoeft alleen de primaire server te worden geconfigureerd. Als u verschillende ERA-servers gebruikt in het netwerk, kunt u ervoor kiezen een verbinding met een andere, secundaire ERA-server toe te voegen. Deze kan dan worden gebruikt als er problemen zijn met de primaire server. Als de primaire server om wat voor reden dan ook niet meer beschikbaar is, neemt het beveiligingsproduct van ESET automatisch contact op met de secundaire ERA-server. Tegelijkertijd wordt ook geprobeerd de verbinding met de primaire server te herstellen. Als dat is gelukt, schakelt het beveiligingsproduct weer over op de primaire server. Het configureren van twee servers voor extern beheer is met name geschikt voor mobiele clients met notebooks die verbinding maken vanuit zowel het lokale netwerk als daarbuiten.

Serveradres

Geef de DNS-naam of het IP-adres op van de server waarop ERAS wordt uitgevoerd.

Poort

Dit veld bevat een vooraf gedefinieerde waarde. Laat de standaardpoort voor verbindingen met ERAS zo mogelijk ongewijzigd.

Server voor extern beheer vereist verificatie

Hier kunt u zo nodig het wachtwoord voor verbinding met RAS invoeren.

 

Nooit verbinding maken met server door middel van onbeveiligde communicatie

Schakel deze optie in als er geen verbinding mag worden gemaakt met ERA-servers waarvoor niet-geverifieerde toegang is toegestaan (zie ERA-console > Serveropties > Beveiliging > Enable unauthenticated access for Clients).

Extern beheer