Veilige modus

Nod32 ea safemode Veilige modus

Als de grafische interface van ESET NOD32 Antivirus in de veilige modus wordt gestart, verschijnt er een dialoogvenster waarin wordt aangegeven dat de toepassing in de veilige modus moet worden uitgevoerd. Aangezien niet alle programmabewerkingen in de veilige modus kunnen worden uitgevoerd, is het niet mogelijk de grafische interface van ESET NOD32 Antivirus op dezelfde manier als in de standaardmodus te openen.
Via het venster dat wordt weergegeven, kunt u een computerscan uitvoeren. Als u de computer wilt controleren op schadelijke code, selecteert u de optie Ja.
Hierna wordt het scanproces in een afzonderlijk venster geopend, waarbij dezelfde parameters worden gebruikt als voor het standaardcomputerscanprofiel dat na de installatie van ESET NOD32 Antivirus wordt gebruikt.
Selecteer de optie Nee om het dialoogvenster te sluiten. Er worden dan geen verdere acties in ESET NOD32 Antivirus uitgevoerd.

 

Veilige modus