Met de opties in dit venster kunt u definiëren hoe het programma zich gedraagt tijdens of onmiddellijk na updates. Het is belangrijk alle parameters correct in te vullen, zodat updates correct worden gedownload. Als u een firewall gebruikt, dient u te controleren of het programma met internet mag communiceren (dat wil zeggen http-communicatie).

Nod32 ea config update source Instellingen voor update

Geselecteerd profiel

Het gebruikte updateprofiel. Klik op Profielen… om een nieuw profiel te maken.

Updateserver

De updateserver is een locatie waar updates worden opgeslagen. Als u een ESET-server gebruikt, laat u de standaardoptie Automatisch kiezen ingesteld. Bij gebruik van een lokale HTTP-server (ofwel de mirrorserver) moet de updateserver als volgt worden ingesteld: http://computernaam_of_IP_adres:2221.

Gebruikersnaam, Wachtwoord

Dit zijn uw verificatiegegevens.

Toegang tot ESET-updateservers (dat wil zeggen wanneer de optie Automatisch kiezen in het veld Updateserver is geselecteerd) is onderhevig aan verificatie van een geldige gebruikersnaam en een geldig wachtwoord.
Wanneer u een lokale mirrorserver gebruikt, is de verificatie afhankelijk van de configuratie van deze server. Standaard is geen verificatie vereist, wat wil zeggen dat de velden Gebruikersnaam en Wachtwoord leeg worden gelaten.

Klik op de knop Geavanceerde instellingen om een venster met geavanceerde updateopties weer te geven.

Als er problemen zijn met een update, klikt u op de knop Wissen… om de map met tijdelijke updatebestanden leeg te maken.

Geen meldingen over voltooide updates weergeven
Schakel deze optie in als u in de rechterbenedenhoek van het scherm geen meldingen wilt weergeven in het systeemvak. Het is handig deze optie in te schakelen als u een toepassing of spel op het volledige scherm uitvoert.

Instellingen voor update