Updatemodus

U kunt definiëren hoe het programma zich moet gedragen wanneer een nieuwe upgrade van programmaonderdelen beschikbaar is.

Nod32 ea config update mode Updatemodus

Update van programmaonderdelen

De upgrade van programmaonderdelen introduceert nieuwe functies of brengt wijzigingen aan in reeds bestaande functies. De upgrade kan automatisch worden uitgevoerd zonder tussenkomst van de gebruiker, of u kunt zich op de hoogte laten stellen. Nadat een upgrade van programmaonderdelen is geïnstalleerd, moet de computer mogelijk opnieuw worden opgestart.

Nooit update van programmaonderdelen uitvoeren

Er worden geen updates van programmaonderdelen uitgevoerd. Deze optie is geschikt voor serverinstallaties, omdat servers doorgaans alleen opnieuw kunnen worden opgestart wanneer er onderhoudswerkzaamheden op worden uitgevoerd.

Altijd update van programmaonderdelen uitvoeren

Een upgrade van programmaonderdelen wordt automatisch gedownload en geïnstalleerd. De computer moet hierna mogelijk opnieuw worden opgestart.

Vragen alvorens programmaonderdelen te downloaden

Als er een nieuwe upgrade van programmaonderdelen beschikbaar is, wordt er een dialoogvenster weergegeven dat u de mogelijkheid biedt de upgrade te downloaden.

Opnieuw starten na upgrade van programmaonderdelen

Om te zorgen dat het programma optimaal blijft werken nadat upgrades van programmaonderdelen zijn uitgevoerd, moet het systeem opnieuw worden opgestart.

Computer nooit opnieuw opstarten

U wordt niet gevraagd de computer opnieuw op te starten, zelfs als dit nodig is. Deze optie verdient geen aanbeveling, omdat de computer dan mogelijk niet correct werkt totdat u deze opnieuw opstart.

Herstart computer aanbieden indien nodig

Na een upgrade van programmaonderdelen ziet u een dialoogvenster waarin u wordt gevraagd de computer opnieuw op te starten.

Indien nodig, de computer opnieuw opstarten zonder melding

Na een upgrade van programmaonderdelen wordt de computer zo nodig opnieuw opgestart.

 

Vragen alvorens update te downloaden

Schakel deze optie in als er een melding moet worden weergegeven voor een nieuwe update.

Vragen of een updatebestand groter is dan

Als het updatebestand groter is dan de opgegeven waarde, wordt er een melding weergegeven.

 

Updatemodus