Verbinding voor LAN-toegang

Nod32 ea config update lan Verbinding voor LAN toegang

Voor het downloaden van updates van een lokale Windows NT-server moeten computers verificatie verrichten. Als de lokale systeemaccount geen toegang krijgt tot de map op de mirrorserver (waarin de updates zijn opgeslagen), moet worden opgegeven welke account toegang verleent tot de lokale updateserver.

Systeemaccount

De systeemaccount wordt gebruikt voor verificatie. Normaal gesproken levert de verificatie geen problemen op. Als dit wel het geval is, kunt u het best de optie Opgegeven gebruiker selecteren.

Huidige gebruiker

De account van de aangemelde gebruiker wordt gebruikt voor verificatie. In dit geval kunnen geen updates worden gedownload wanneer niemand is aangemeld, omdat er dan geen verbinding met de server kan worden gemaakt.

Opgegeven gebruiker

De account van de opgegeven gebruiker wordt gebruikt voor verificatie. Gebruik deze methode wanneer geen verbinding kan worden gemaakt via de systeemaccount. De opgegeven gebruikersaccount moet toegang hebben tot de map met updatebestanden op de lokale server. Als u dit niet het geval is, is het onmogelijk een verbinding tot stand te brengen en updates te downloaden.

Verbinding met server verbreken na update

Selecteer deze optie als de verbinding met de server zelfs na het downloaden van de updates actief blijft.

Verbinding voor LAN-toegang