Besturingselementen in programma

Deze sectie bevat een omschrijving van alle besturingselementen die beschikbaar zijn in ESET SysInspector.

Opmerking

U kunt eerder opgeslagen rapporten van ESET SysInspector openen door deze naar het hoofdvenster te slepen.

Bestand
Klik hierop om een rapport op te slaan voor latere analyse of om een eerder opgeslagen rapport te openen. Als u een rapport wilt publiceren, is het raadzaam de optie Geschikt voor verzenden te kiezen. Vertrouwelijke gegevens worden dan weggelaten uit het rapport.

Structuur
Hiermee kunt u alle knooppunten uit- of samenvouwen.

Belangrijk

Rood gemarkeerde items zijn onbekend. Om die reden zijn ze door het programma gemarkeerd als potentieel gevaarlijk. Als een item rood wordt weergegeven, betekent dit niet automatisch dat u het bestand kunt verwijderen. Controleer eerst altijd of het bestand daadwerkelijk gevaarlijk of overbodig is.

Lijst
Dit menu bevat functies voor een eenvoudige navigatie binnen het programma, evenals verschillende andere functies, zoals voor het zoeken van online informatie.

Help

Dit menu bevat informatie over de toepassing en de verschillende mogelijkheden.

Details

Hiermee kunt u bepalen wat voor gegevens er worden weergegeven in andere secties van het hoofdvenster, waardoor het werken met het programma zeer eenvoudig is. In de modus “Standaard” hebt u toegang tot gegevens die nodig zijn voor het vinden van oplossingen voor veelvoorkomende problemen met het systeem. In de modus “Gemiddeld” zijn er details zichtbaar die minder vaak nodig zijn, terwijl ESET SysInspector in de modus “Volledig” alle informatie weergeeft die nodig is om zeer specifieke problemen op te lossen.

Opmerking

Het risiconiveau van een item kan eenvoudig worden bepaald door de kleur van het item te vergelijken met de kleuren op de schuifregelaar Risiconiveau.

Items filteren
Deze optie is het meest geschikt voor het zoeken van verdachte bestanden of registervermeldingen in het systeem. Versleep het schuifblokje op de schuifregelaar om items te filteren op risiconiveau. Als u het schuifblokje helemaal links zet (Risiconiveau 1), worden alle items weergegeven. Sleep het schuifblokje naar rechts om alle items uit te filteren die minder riskant zijn dan het huidige risiconiveau. Alleen items die verdachter zijn dan het gekozen niveau worden dan weergegeven. Als u het schuifblokje helemaal rechts zet, worden alleen items weergegeven waarvan bekend is dat ze schadelijk zijn.

Alle items die in het risicobereik 6 – 9 vallen, kunnen een beveiligingsrisico vormen. Als u geen van de beveiligingsoplossingen van ESET gebruikt, is het raadzaam uw systeem te controleren met de ESET Online scanner als het programma een dergelijk item heeft gevonden. De ESET Online scanner is een gratis service die u kunt vinden op http://www.eset.eu/online-scanner.

Zoeken
Gebruik deze optie om snel een item te vinden door de naam van het item of een deel van de naam in te voeren. De resultaten van de zoekopdracht worden weergegeven in het venster Omschrijving.

Opmerking

U kunt de toets Backspace en de spatiebalk gebruiken in plaats van op Vorige en Volgende te klikken.

Terugkeren
Klik op de pijl-links of de pijl-rechts om terug te keren naar eerder weergegeven informatie in het venster Omschrijving.

Status (sectie)
Hier wordt het huidige knooppunt uit het navigatievenster weergegeven.

 

 

Besturingselementen in programma