Navigeren in ESET SysInspector

ESET SysInspector gebruikt basissecties (knooppunten) voor het weergeven van verschillende soorten informatie. Als er aanvullende gegevens beschikbaar zijn, kunt u deze weergeven door een knooppunt uit te vouwen. U kunt een knooppunt uit- of samenvouwen door te dubbelklikken op de naam van het knooppunt. U kunt ook klikken op Nod32 sinsp navigating Navigeren in ESET SysInspector  of Nod32 sinsp navigating 01 Navigeren in ESET SysInspector  naast de naam van het knooppunt. Terwijl u in het navigatievenster door de boomstructuur met knooppunten en subknooppunten bladert, kunnen er in het venster Omschrijving verschillende gegevens voor een knooppunt verschijnen. Als u bladert door items in het venster Omschrijving, kunnen er aanvullende gegevens van het item worden weergegeven in het venster Details.

Hieronder volgt een omschrijving van de belangrijkste knooppunten in het navigatievenster. Daarnaast wordt er voor die knooppunten aangegeven welke informatie er kan worden weergegeven in de vensters Omschrijving en Details.

Opmerking

Een besturingssysteem bestaat uit een aantal belangrijke kernel-onderdelen die continu actief zijn en die eenvoudige maar ook essentiële functies verzorgen voor andere gebruikerstoepassingen. In bepaalde gevallen worden deze processen in ESET SysInspector weergegeven met een bestandspad dat begint met \??\. Deze symbolen maken het mogelijk dat die processen vóór uitvoering kunnen worden geoptimaliseerd. Het zijn veilige processen voor het systeem en vereisen dus geen verder onderzoek.

Processen uitvoeren
Dit knooppunt bevat informatie over toepassingen en processen die actief zijn op het moment dat het rapport wordt gegenereerd. In het venster Omschrijving kunnen voor elk proces aanvullende details worden weergegeven, zoals de DLL’s (Dynamic Link Libraries) die worden gebruikt door het proces en hun locatie in het systeem, de naam van de leverancier van de toepassing, het risiconiveau van het bestand, enz.

Het venster Details bevat aanvullende informatie over items die zijn geselecteerd in het venster Omschrijving, zoals de bestandsgrootte of de hash-waarde.

Netwerkverbindingen
Het venster Omschrijving bevat een lijst met processen en toepassingen die communiceren over het netwerk met het protocol dat is geselecteerd in het the navigatievenster (TCP of UDP), evenals het externe adres waarmee de toepassing verbinding heeft. U kunt ook de IP-adressen controleren die via DNS zijn toegewezen.

Het venster Details bevat aanvullende informatie over items die zijn geselecteerd in het venster Omschrijving, zoals de bestandsgrootte of de hash-waarde.

Belangrijke registervermeldingen
Deze sectie bevat een lijst met specifieke registervermeldingen, die vaak te maken hebben met verschillende problemen die in het systeem kunnen optreden. Denk hierbij aan problemen met programma’s die automatisch moeten worden gestart of BHO’s (Browser Helper Objects).

Het venster Omschrijving kunnen bestanden worden weergegeven die gekoppeld zijn aan bepaalde registervermeldingen. Het venster Details kan aanvullende gegevens van de vermeldingen bevatten.

Services
Het venster Omschrijving bevat een lijst met bestanden die zijn geregistreerd als Windows-services. U kunt hier bijvoorbeeld zien op welke manier een service wordt gestart. Het venster Details kan specifieke gegevens van het bestand bevatten.

Stuurprogramma’s
Een lijst met de stuurprogramma’s die in het systeem zijn geïnstalleerd.

Belangrijke bestanden
Het venster Omschrijving bevat de inhoud van belangrijke bestanden die essentieel zijn voor het besturingssysteem Microsoft Windows ®.

Systeeminformatie
Deze sectie bevat gedetailleerde informatie over hardware en software, evenals informatie over ingestelde omgevingsvariabelen en gebruikersrechten.

Bestandsgegevens
Een lijst met belangrijke systeembestanden en bestanden in de map Program Files van Windows. De vensters Omschrijving en Details bevatten aanvullende informatie over de bestanden.

Info
Informatie over ESET SysInspector.

 

Navigeren in ESET SysInspector