Vergelijken

Met de functie Vergelijken kan de gebruiker twee bestaande logbestanden vergelijken. Het resultaat is een set items die niet in beide logbestanden voorkomen. Deze functie is handig wanneer u wijzigingen in het systeem wilt bijhouden, bijvoorbeeld om activiteit van schadelijke code op te sporen.
 
Als u de functie uitvoert, wordt er een nieuw logbestand gemaakt. Dit bestand wordt weergegeven in een nieuw venster. Kies Bestand -> Logbestand opslaan om het logbestand op te slaan. U kunt logbestanden later openen en weergeven. Als u een bestaand logbestand wilt openen, kiest u Bestand -> Logbestand openen. In het hoofdvenster van ESET SysInspector kan altijd maar één logbestand worden weergegeven.

Opmerking

Als u twee logbestanden vergelijkt, kiest u Bestand -> Logbestand opslaan om beide bestanden op te slaan in een ZIP-bestand. Als u het ZIP-bestand later opent, worden de logbestanden automatisch vergeleken.

Als u twee logbestanden vergelijkt, wordt de inhoud van het actieve logbestand vergeleken met een opgeslagen logbestand. Als u twee logbestanden wilt vergelijken, kiest u eerst Bestand -> Logbestanden vergelijken en vervolgens Bestand selecteren. Het geselecteerde logbestand wordt dan vergeleken met het actieve logbestand in het hoofdvenster van het programma. Het resulterende logbestand (het vergelijkende logbestand) bevat alleen de verschillen tussen de twee logbestanden.

Naast de weergegeven items staan symbolen die de verschillen tussen de vergeleken logbestanden aangeven.
Items die zijn gemarkeerd met Nod32 sinsp comp icons removed Vergelijken zijn alleen aanwezig in het actieve logbestand en niet in het opgeslagen logbestand. Items die worden aangegeven met Nod32 sinsp comp icons added Vergelijken zijn alleen gevonden in het opgeslagen logbestand en ontbreken in het actieve logbestand.

Hier volgt een omschrijving van alle symbolen die kunnen worden weergegeven bij een item:

Nod32 sinsp comp icons added Vergelijken nieuwe waarde, niet aanwezig in het vorige logbestand
Nod32 sinsp comp icons added in branch Vergelijken de boomstructuur bevat nieuwe waarden
Nod32 sinsp comp icons removed Vergelijken verwijderde waarde, alleen aanwezig in het vorige logbestand
Nod32 sinsp comp icons removed in branch Vergelijken de boomstructuur bevat verwijderde waarden
Nod32 sinsp comp icons replaced Vergelijken waarde / bestand is gewijzigd
Nod32 sinsp comp icons replaced in branch Vergelijken de boomstructuur bevat gewijzigde waarden / bestanden
Nod32 sinsp comp icons got lower Vergelijken het risiconiveau is afgenomen / was hoger in het vorige logbestand
Nod32 sinsp comp icons got higher Vergelijken het risiconiveau is toegenomen / was lager in het vorige logbestand

In de linkerbenedenhoek worden alle symbolen beschreven en ziet u ook de namen van de logbestanden die worden vergeleken.

Nod32 sinsp comp bar Vergelijken

Een vergelijkend logbestand kunt u opslaan en later opnieuw openen.

Voorbeeld:

Genereer een logbestand met systeeminformatie en sla het bestand op met de naam Vorigbestand.xml. Nadat er wijzigingen zijn aangebracht in het systeem, opent u SysInspector en genereert u een nieuw logbestand. Sla dit logbestand op met de naam Huidigbestand.xml.
Om de verschillen tussen deze twee logbestanden te bepalen, kiest u Bestand -> Logbestanden vergelijken. Er wordt een vergelijkend logbestand gemaakt met de verschillen tussen de twee logbestanden.

U kunt dit ook doen door de volgende parameters te gebruiken op de opdrachtregel:

SysIsnpector.exe huidigbestand.xml vorigbestand.xml

 

Vergelijken