SysInspector als onderdeel van ESET NOD32 Antivirus

Als u de sectie SysInspector wilt openen in ESET NOD32 Antivirus, klikt u op Hulpmiddelen > SysInspector. Het venster SysInspector werkt op ongeveer dezelfde manier als de vensters met logbestanden of geplande taken. Alle bewerkingen met momentopnamen van het systeem (maken, weergeven, vergelijken, verwijderen en exporteren) kunnen met één of twee muisklikken worden uitgevoerd.

Het venster SysInspector bevat basisinformatie over de gemaakte momentopnamen, zoals de aanmaaktijd, een korte omschrijving, de naam van de gebruiker die de momentopname heeft gemaakt en de status van de momentopname.

Als u momentopnamen wilt vergelijken, toevoegen of verwijderen, kiest u de betreffende knop onder de lijst met momentopnamen in het venster SysInspector. Deze opties zijn ook beschikbaar in het contextmenu van een momentopname. Als u de geselecteerde momentopname van het systeem wilt bekijken, kiest u Beeld in het contextmenu. Om de geselecteerde momentopname te exporteren naar een bestand, klikt u er met de rechtermuisknop op en kiest u Exporteren…. Er volgt nu een gedetailleerde omschrijving van de beschikbare opties:

Vergelijken- Hiermee kunt u twee bestaande logbestanden vergelijken. Dit is handig als u wilt weten wat de verschillen zijn tussen het huidige logbestand en een ouder logbestand. U kunt deze optie alleen kiezen als er twee momentopnamen zijn geselecteerd om te vergelijken.
Toevoegen Hiermee kunt u een nieuwe record maken. U moet eerst een korte omschrijving van de record invoeren. In de kolom Status kunt u het voltooiingspercentage zien van een momentopname die op dit moment wordt gemaakt. Alle voltooide momentopnamen hebben de status Gemaakt.
Verwijderen – Hiermee verwijdert u vermeldingen uit de lijst.
Weergeven – Hiermee geeft u de geselecteerde momentopname weer. U kunt dit ook doen door te dubbelklikken op de geselecteerde vermelding.
Exporteren… – Hiermee slaat u de geselecteerde vermelding op in een XML-bestand (ook in een gecomprimeerde versie).

 

SysInspector als onderdeel van ESET NOD32 Antivirus