SysInspector gebruiken vanaf de opdrachtregel

U kunt ESET SysInspector ook gebruiken om rapporten te genereren vanaf de opdrachtregel. Hierbij kunt u de volgende parameters gebruiken:

/gen
een rapport rechtstreeks genereren vanaf de opdrachtregel zonder de gebruikersinterface te laden
/privacy
een rapport genereren zonder vertrouwelijke gegevens
/zip 
het vergelijkende rapport opslaan in een gecomprimeerd bestand
/silent
geen voortgangsbalk weergeven tijdens het genereren van het rapport
/help, /? 
informatie weergeven over het gebruik van de opdrachtregelparameters

Opmerking

Als de naam van het bestand of de map een spatie bevat, moet u de naam tussen enkele aanhalingstekens plaatsen.

Voorbeelden
Als u een bepaald rapport direct in de browser wilt weergeven, gebruikt u: SysInspector.exe  “c:\clientlog.xml”
Als u een rapport wilt genereren op de huidige locatie, gebruikt u: SysInspector.exe /gen
Als u een rapport wilt genereren in een bepaalde map, gebruikt u: SysInspector.exe /gen=”c:\map\”
Als u een rapport wilt opslaan in een bepaald bestand of een bepaalde map, gebruikt u: SysInspector.exe /gen=”c:\map\mijnnieuwelogbestand.xml”
Als u een rapport zonder vertrouwelijke gegevens wilt genereren in een gecomprimeerd bestand, gebruikt u: SysInspector.exe /gen=”c:\mijnnieuwelogbestand.zip” /privacy /zip
Als u twee logbestanden wilt vergelijken, gebruikt u: SysIsnpector.exe “huidigbestand.xml” “vorigbestand.xml”

 

SysInspector gebruiken vanaf de opdrachtregel