Werken met ESET SysRescue

Een cd, dvd of USB-apparaat met herstelinformatie kan alleen worden gebruikt als de computer wordt opgestart van het opslagmedium dat met ESET SysRescue is gemaakt. De opstartvolgorde kan worden ingesteld in het BIOS. U kunt ook tijdens het opstarten van de computer het opstartmenu oproepen. Hiervoor moet u een toets uit het bereik F9 – F12 indrukken, afhankelijk van de versie van het moederbord/BIOS.

Als het opstarten van de computer is voltooid, wordt ESS/ENA gestart. Aangezien ESET SysRescue alleen in specifieke situaties wordt gebruikt, zijn sommige beveiligingsmodules en programmafuncties van de gewone versie van ESS/ENA niet nodig. Het aantal voorzieningen is dan ook beperkt tot Computerscan, Update en bepaalde secties met instellingen. De mogelijkheid om de database met viruskenmerken bij te werken, is de belangrijkste functie van ESET SysRescue. Het is raadzaam het programma bij te werken voordat u een computerscan start.

 

Werken met ESET SysRescue