Bijwerken vanaf de mirror

Er zijn twee basisvarianten voor het openen van de mirror. De map met updatebestanden kan namelijk worden gepresenteerd als een gedeelde netwerkmap of als een HTTP-server.

Toegang tot de mirror verkrijgen via een interne HTTP-server

Waarschuwing

Als u toegang tot de updatebestanden wilt bieden via de HTTP-server, moet de mirror-map zich op dezelfde computer bevinden als de instantie van ESET NOD32 Antivirus deze map maakt.

Deze variant wordt automatisch gebruikt als standaardinstelling die is opgegeven in de vooraf gedefinieerde programmaconfiguratie. U kunt dus toegang krijgen tot de mirror via de HTTP-server door naar Instellingen voor geavanceerde update (het tabblad Spiegelen) te navigeren en de optie Update mirror maken te selecteren.

In de Geavanceerde instellingen van de mirror kunt u de poort opgeven waarop de HTTP-server zal luisteren alsmede het type verificatie dat wordt gebruikt door de HTTP-server. Standaard wordt de serverpoort ingesteld op de waarde 2221. De optie Verificatie definieert de methode van verificatie die wordt gebruikt om toegang te verkrijgen tot de updatebestanden. De volgende opties zijn beschikbaar: GEEN, Standaard, NTLM Selecteer Standaard om de base64-codering met standaardverificatie van gebruikersnaam en wachtwoord te gebruiken. De optie NTLM biedt codering via een veilige coderingsmethode. Voor verificatie wordt gebruikgemaakt van de gebruiker die is gemaakt op het werkstation dat de updatebestand deelt. De standaardinstelling is GEEN, waarbij toegang tot de updatebestanden wordt geboden zonder dat verificatie is vereist.

Nod32 ea config update mirror advance Bijwerken vanaf de mirror

Nadat de configuratie van de mirror is voltooid, gaat u naar de werkstations en voegt u een nieuwe updateserver toe in de notatie http://IP-adres_van_uw_server:2221. Dit kunt u doen door de onderstaande stappen uit te voeren:

  • Open Geavanceerde instellingen van ESET NOD32 Antivirus en klik op Update.
  • Klik op Bewerken… naast Updateserver en voeg een nieuwe server toe in de volgende notatie: http://IP-adres_van_uw_server:2221
  • Selecteer deze nieuw toegevoegde server uit de lijst met updateservers

De mirror openen via systeemshares

Als eerste moet een gedeelde map worden gemaakt op een lokaal of een netwerkapparaat. Bij het maken van de map voor de mirror is het noodzakelijk om de gebruiker die bestanden zal opslaan in de map “schrijftoegang” te verlenen en alle gebruikers die ESET NOD32 Antivirus zullen bijwerken vanuit de mirror-map “leestoegang” te geven.

Ga vervolgens verder met de configuratie van de toegang tot de mirror in het gedeelte Instellingen voor geavanceerde update (het tabblad Spiegelen) door de optie Updatebestanden leveren via interne HTTP-server uit te schakelen. Deze optie is standaard ingeschakeld in het installatiepakket van het programma.

Opmerking

Voor een juiste werking moet het pad naar de mirror-map worden gespecificeerd als een UNC-pad. Updates vanaf de toegewezen stations werken mogelijk niet.

Als de gedeelde map zich op een andere computer in het netwerk bevindt, is het noodzakelijk om verificatiegegevens voor het verkrijgen van toegang tot de andere computer op te geven. U kunt verificatiegegevens opgeven door naar Geavanceerde instellingen van ESET NOD32 Antivirus > Verbinding maken met LAN als te navigeren. Deze instelling is hetzelfde als bij bijwerken, zoals beschreven in het hoofdstuk Verbinding maken met LAN.

Nadat de mirror-configuratie is voltooid, gaat u naar de werkstations en stelt u \\UNC\PAD in als de updateserver. Deze bewerking kan als volgt worden uitgevoerd:

  • Open Geavanceerde instellingen van ESET NOD32 Antivirus (F5) en klik op Update
  • Klik op Bewerken… naast Updateserver en voeg een nieuwe server toe volgens het voorbeeld \\UNC\PAD
  • Selecteer deze nieuw toegevoegde server uit de lijst met updateservers

 

Bijwerken vanaf de mirror